महानगरीय बृहत नक्सांकन

पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाको संक्षिप्त विवरण