महानगरीय बृहत नक्सांकन

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन ७४/७५ 02/02/2018 - 10:25 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/02/2018 - 10:24 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
नगर कार्यालयको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि ७४/७५ 02/02/2018 - 10:23 PDF icon नगर कार्यालयको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि.pdf
नगर कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 02/02/2018 - 10:22 PDF icon नगर कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/02/2018 - 10:19 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली ७४/७५ 02/02/2018 - 10:18 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 02/02/2018 - 10:17 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन ७४/७५ 02/02/2018 - 09:59 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf